PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Complex prepositions (1)
  • Complex prepositions (2)
  • Preposition with Adj/V/N
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 40: Giới từ (p.2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 14.818

Chưa có thông báo nào