PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary (1)
  • Vocabulary (2)
  • Chữa 43-45
  • Chữa 46-50
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 53: Vocabulary - Weather

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 5.236

Chưa có thông báo nào