PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan về dạng bài tìm lỗi sai
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 1, 2
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 3, 4
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 5, 6
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 7
  • Chữa bài tập qua các mã đề
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 55: Phương pháp làm bài tìm lỗi sai

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 10.276

Chưa có thông báo nào