PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan về dạng bài tìm lỗi sai
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 1, 2
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 3, 4
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 5, 6
  • Các lỗi sai thường thấy trong bài thi: Sai lầm 7
  • Chữa bài tập qua các mã đề
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bài 55: Phương pháp làm bài tìm lỗi sai

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 11.112

Chưa có thông báo nào