PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 01: Đọc - hiểu văn bản

Bài 01: Cung cấp kiến thức tiếng Việt cơ bản (Phần 1)

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các em.
Mở đầu chuyên đề Đọc hiểu văn bản, cô giáo Trịnh Thu Tuyết sẽ cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về ba phong cách ngôn ngữ chức năng là sinh hoạt, khoa học và báo chí. Với mỗi phong cách ngôn ngữ, cô giáo sẽ đi sâu vào phân tích, giảng giải để các em nắm rõ nhất về từng dạng. Các em cùng bắt đầu theo dõi bài giảng của cô giáo nào!

Trao đổi bài (18)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phong cách ngôn ngữ chức năng
    • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
    • Phong cách ngôn ngữ khoa học
    • Phong cách ngôn ngữ báo chí
X