PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Các thao tác lập luận
  • Các phép liên kết
  • Các biện pháp tu từ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 01: Đọc - hiểu văn bản

Bài 04: Cung cấp kiến thức tiếng Việt cơ bản (Phần 4)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 5.880


Trong bài giảng cuối cùng của chuyên đề Đọc hiểu văn bản, cô giáo sẽ đi vào hệ thống hóa những kiến thức tiếng Việt còn lại là các thao tác lập luận, các phép liên kết, các biện pháp tu từ. Đây là những kiến thức rất dễ gặp trong phần Đọc hiểu, chiếm một số điểm không nhỏ. Do đó, các em nhớ theo dõi và ghi chép bài nhé!

Chưa có thông báo nào