PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • 24 câu đầu - Nỗi nhớ người đi - người ở
    • Bố cục đoạn trích
    • Hai câu 6
    • Câu hỏi 1 và câu hỏi 2
    • Bốn câu sau
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 11: Việt Bắc (Phần 2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 10.276


Trong bài giảng trước, các em đã được cô giáo hướng dẫn tìm hiểu khái quát về tác giả, tác phẩm. Ở các bài giảng tiếp theo, cô giáo sẽ đi vào bình giảng, phân tích những giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích thơ - 90 câu. Và ở bài giảng phần hai, các em sẽ cùng cô tìm hiểu về 8 câu thơ đầu của bài thơ.

Chưa có thông báo nào