PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 39: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 3)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung


Trong bài giảng phần một và phần hai, cô giáo đã hướng dẫn các tìm hiểu về sông Hương trong góc nhìn địa lý (ở thượng nguồn, ngoại vi thành Huế). Và ở bài giảng cuối cùng, cô giáo sẽ đi tìm hiểu về sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử dân tộc và văn hóa lịch sử, thi ca. Các em cùng theo dõi và ghi chép bài giảng nhé!

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Chứng minh
  • Sông Hương
  • Sông Hương với văn hóa và thi ca
X