PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập đốt cháy
    • Lí thuyết
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
    • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 8.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 112.539


Tóm tắt bài giảng

  • Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến este - lipit như bài toán đốt cháy este...

Chưa có thông báo nào