PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng đẳng và đồng phân
  • Tính chất hóa học
    • Tính axit - bazo của dung dịch amino axit
    • Phản ứng este hóa của nhóm -COOH trong amino axit, Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 12.2. Lý thuyết trọng tâm về amino axit (Phần 2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 40.986


  • Ôn tập lại kiến thức về amino axit.
  • Hướng dẫn học lý thuyết về amino axit : đồng đẳng, đồng phân, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào