PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Ví dụ 8, 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 13.1. Các dạng bài tập về Amin và Amino Axit (Phần 1)

Độ dài: 90 phút - Số lượt học 88.368


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học phương pháp làm các dạng bài về amin và amino axit.
  • Giải chi tiết một số bài tập liên quan đến amin và amino axit.
  • Lưu ý: Ví dụ 1 trong video bài giảng công thức của 2 amin đúng là C4H11N và C3H9N.

Chưa có thông báo nào