PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng axit, bazo
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 13.2. Các dạng bài tập về Amin và Amino Axit (Phần 2)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 39.132


Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học phương pháp làm các dạng bài về amin và amino axit.
 • Giải chi tiết một số bài tập liên quan đến amin và amino axit.

Chưa có thông báo nào