PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất vật lý, Phản ứng thủy phân
  • Ví dụ: 1 - 5
  • Phản ứng màu biure
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 14.2. Lý thuyết về Protein và Peptit (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 25.286


  • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về peptit: tính chất vật lý, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào