PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất vật lý, Phản ứng thủy phân
  • Ví dụ: 1 - 5
  • Phản ứng màu biure
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 14.2. Lý thuyết về Protein và Peptit (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 26.326


  • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về peptit: tính chất vật lý, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào