PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Một số pp đặc biệt để giải các bài tập Peptit
  • PP đồng đẳng hóa
  • PP quy đổi về đipeptit
  • PP trùng ngưng hóa
  • Ví Dụ 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 16.2. Một số phương pháp đặc biệt để giải các bài tập khó về PEPTIT (Phần 2)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 20.845


 • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
 • Hướng dẫn học cách làm và giải chi tiết một số bài tập hay và khó về peptit.
 • Lưu ý: Trong clip 2 "PP quy đổi về đipeptit" ở thời điểm 4ph34s, hệ số đúng phải là 2Xn chứ không phải nXn.

  Chưa có thông báo nào