PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm - Phân loại - Danh pháp
  • Cấu trúc
  • Tính chất vật lý
  • Tính chất hóa học
  • Điều chế polime
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 17.1. Lý thuyết trọng tâm về Polime (Phần 1) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 43.506


  • Ôn tập lại kiến thức về polime.
  • Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến polime.
  • Lưu ý: Phần kiến thức về tính chất hóa học của polime thuộc clip 4 chỉ mang tính chất tham khảo.

Chưa có thông báo nào