PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm về cặp oxi - hoá khử của kim loại
 • Thí nghiệm về pin điện hóa
 • Dãy thế điện hoá của kim loại
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 2. Dãy điện hóa của kim loại

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 59.152


 • Ôn tập lại kiến thức về đại cương kim loại.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và các ví dụ điển hình về đại cương kim loại.

Chưa có thông báo nào