PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm về cặp oxi - hoá khử của kim loại
 • Thí nghiệm về pin điện hóa
 • Dãy thế điện hoá của kim loại
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 2. Dãy điện hóa của kim loại

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 56.691


 • Ôn tập lại kiến thức về đại cương kim loại.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và các ví dụ điển hình về đại cương kim loại.

Chưa có thông báo nào