PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về phản ứng thế
    • Lý thuyết
    • VD 1 - 3
    • VD 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 13.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 42.856


  • Kiến thức: Tiếp tục ôn tập về kiềm và kiềm thổ.
  • Kỹ năng: Làm một số dạng bài tập liên quan đến kiềm và kiềm thổ.
  • Lưu ý: bài giảng có âm thanh bị rè 1 chút hiện tại không thể cải thiện được.

Chưa có thông báo nào