PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về phản ứng thế
    • Lý thuyết
    • VD 1 - 3
    • VD 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 13.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 44.521


  • Kiến thức: Tiếp tục ôn tập về kiềm và kiềm thổ.
  • Kỹ năng: Làm một số dạng bài tập liên quan đến kiềm và kiềm thổ.
  • Lưu ý: bài giảng có âm thanh bị rè 1 chút hiện tại không thể cải thiện được.

Chưa có thông báo nào