PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3. Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.4. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 4

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 18.786

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm bài tập liên quan đến phản ứng nhiệt nhôm và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào