PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3. Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.4. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 4

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 19.356

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm bài tập liên quan đến phản ứng nhiệt nhôm và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào