PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Sự điện li
  • Các VD
  • Axit và Bazo
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự điện li - axit bazo-chất lưỡng tính (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 10.799

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học khái niệm, phân loại sự điện li, axit bazo và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào