PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Sự điện li
  • Các VD
  • Axit và Bazo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự điện li - axit bazo-chất lưỡng tính (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 10.159

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học khái niệm, phân loại sự điện li, axit bazo và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào