PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví Dụ:1, 2
  • Ví Dụ:3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 7. Một số kiểu bài tập đặc trưng về cacbon silic và các hợp chất

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.864

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài về cacbon và hợp chất đồng thời giải chi tiết các ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào