PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về tế bào
  • Cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ
  • Tế bào nhân thực
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 102: Tế bào - Những viên gạch của cơ thể (phần 1) (Bài giảng tham khảo)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 116

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về tế bào
+ Cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ
+ Tế bào nhân thực

Chưa có thông báo nào