PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Loại 1 - 4
  • Loại 5 - 8
  • Ví dụ thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 15: Câu phức chứa mệnh đề trạng từ + Từ vựng Films and cinema (p.2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.632

Chưa có thông báo nào