PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Loại 1 - 4
  • Loại 5 - 8
  • Ví dụ thực hành
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 15: Câu phức chứa mệnh đề trạng từ + Từ vựng Films and cinema (p.2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.453

Chưa có thông báo nào