PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mạo từ là gì?
  • Trường hợp dùng với mạo từ The
  • Một số trường hợp không dùng mạo từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 24: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 2): Mạo từ + Từ vựng Illiteracy (p.2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.105

Chưa có thông báo nào