PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mạo từ là gì?
  • Trường hợp dùng với mạo từ The
  • Một số trường hợp không dùng mạo từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 24: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 2): Mạo từ + Từ vựng Illiteracy (p.2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.215

Chưa có thông báo nào