Luyện thi 5+ môn Ngữ văn

  Mục lục bài giảng
  • Sáu Phong cách ngôn ngữ
  • Sáu Phương thức biểu đạt
  • Sáu Thao tác lập luận
  • Sáu Phép liên kết cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Bài 01: SÁU - Phong cách ngôn ngữ, Phương thức biểu đạt, Thao tác lập luận, Phép liên kết cần nhớ

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.121


Trong bài giảng đầu tiên của khóa Luyện thi 5+, thầy Phạm Hữu Cường sẽ đi vào tổng ôn các kiến thức liên quan đến phần Đọc hiểu văn bản như phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt... Các em cùng chú ý theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào