Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Công suất định mức và định mức của dụng cụ điện
  • 2) Công thức
  • 3) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 11: Công suất điện

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 955

Chưa có thông báo nào