Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • I.Nguyên tắc cấu tạo và hd của đcđ một chiều
  • II. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 7: Động cơ điện một chiều

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 668

Chưa có thông báo nào