Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
  • Sự khúc xạ của tia sáng truyền từ không khí sang nước
  • Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 1: Hiện t­ượng khúc xạ ánh sáng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.574

Chưa có thông báo nào