Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • I. Đặc điểm của thấu kính phân kì
    • 1, Hình dạng nhận biết
    • 2, Một số tính chất của TKPK
  • II. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 3: Thấu kính phân kì - Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.013

Chưa có thông báo nào