Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Sự oxi hóa, bài tập 1, 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. OXI - KHÔNG KHÍ

Bài 24. Sự Oxi Hóa.Phản Ứng Hóa Hợp - Ứng Dụng Của Oxi

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 2.993


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Sự Oxi Hóa.Phản Ứng Hóa Hợp - Ứng Dụng Của Oxi.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào