Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • 1) Lý thuyết trọng tâm về oxi, hidro, nước
  • 2) Bài tập: bài 1 + bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5 + Bài 6
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 6. DUNG DỊCH

Ôn tập học kì II (Tiết 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 596

Tóm tắt bài giảng:
- Cung cấp các lý thuyết trọng tâm về Oxi, hidro, nước.
- Giải chi tiết các bài tập.

Chưa có thông báo nào