Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Nguồn lao động và sử dụng lao động
  • II. Sử dụng lao động
  • III.Chất lượng cuộc sống
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 35

Bài giảng hướng dẫn học sinh những nội dung về tình hình lao động và việc làm, chất lượng cuộc sống ở nước ta;

Chưa có thông báo nào