Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Nhân tố tự nhiên
  • Nhân tố kinh tế - xã hội
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 6: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 55

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố nông nghiệp ở nước ta.

Chưa có thông báo nào