Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình phát triển kinh tế
  • Các khu trung tâm kinh tế
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 15 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 21

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu các đặc điểm về kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Chưa có thông báo nào