Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
  • II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  • III. Đặc điểm dân cư và xã hội
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 18 : Vùng Bắc Trung Bộ

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 32

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm của tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ

Chưa có thông báo nào