Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • So sánh cấu tạo ADN và ARN
  • Quá trình nhân đôi ADN
  • Mối quan hệ giữa Gen và ARN
  • Môí quan hệ giữa gen - ARN - protein
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bài 9: Bài tập về mối quan hệ giữa gen – mARN – protein

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 257

Nội dung bài giảng:

+ So sánh cấu tạo ADN và ARN
+ Quá trình nhân đôi ADN
+ Mối quan hệ giữa Gen và ARN
+ Mối quan hệ giữa gen - ARN - protein

Chưa có thông báo nào