Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 4
  • Câu 5 - 7
  • Câu 8 - 10
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bài 10: Ôn tập chương III: ADN và gen

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 239

Nội dung bài giảng:

Chữa các dạng bài tập liên quan đến ADN và gen.

Chưa có thông báo nào