Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 10
  • Bài 11 - 20
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG V+ VI: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI, ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 17: Ôn tập chương VI: Ứng dụng di truyền học

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 283

Nội dung bài giảng:

Ôn tập chương VI: Ứng dụng di truyền học

Chưa có thông báo nào