Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 4
  • Câu 5-10
  • Câu 11 - 20
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG VII: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 19: Ôn tập: Quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 111

Nội dung bài giảng:

Ôn tập các câu hỏi thuộc phần kiến thức Quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Chưa có thông báo nào