Vật lí 6 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại kiến thức trọng tâm Trọng lực đơn vị lưc
  • Biến dạng của một lò xo
  • Một số ứng dụng của lò xo trong đời sống
  • Độ biến dạng của lò xo
  • Lực đàn hồi và đặc điểm của nó
  • Vận dụng
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 8. Lực đàn hồi

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.364


Bài giảng đã được cập nhật
Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Lực đàn hồi
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào