Vật lí 6 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại kiến thức bài 5
  • Khái niệm Sự bay hơi , sự ngưng tụ
  • Sự bay hơi ngưng tụ phụ thuộc những yếu tố nào
  • Củng cố kiến thức
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC

Bài 6. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2.399


Bài giảng đã được cập nhật
Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Sự bay hơi và sự ngưng tụ
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào