Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu chung
  • Hai khổ thơ đầu
  • Hai khổ thơ cuối và bài học ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Mùa thu của em

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 500

Chưa có thông báo nào