Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.947

Chưa có thông báo nào