Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 164

Chưa có thông báo nào