Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương

Độ dài: 13 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X