Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 12: BẮC - TRUNG - NAM

Chính tả: Nghe - viết: Chiều trên sông Hương. Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Ở bài học trước, chúng mình đã được cô Kiều Anh hướng dẫn học bài Tập đọc: Nắng phương Nam. Trong bài học hôm nay, cô giáo sẽ cùng chúng mình đến với dòng sông Hương trong bài học Chính tả: Nghe - viết: Chiều trên sông Hương. Phân biệt oc/ooc, ươn/ương. Khi tham gia học tập, các con chú ý lắng nghe cô giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao. Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

X