Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 10: QUÊ HƯƠNG

Tập đọc: Thư gửi bà

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa
X