Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 14: ANH EM MỘT NHÀ

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.147

Chào các con!
Bài học này, cô gióa sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học trở nên hiệu quả.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào