Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 15: ANH EM MỘT NHÀ

Chính tả: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên. Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc (tiếp theo)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 229


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên. Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào