Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 19: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập đọc: Bộ đội về làng

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bộ đội về làng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X