Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 19: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X