Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chính tả: Nghe - viết: Ở lại chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 587


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Ở lại chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và hgi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào