Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chính tả: Nghe - viết: Ở lại chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Ở lại chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và hgi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X