Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X