Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 748


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào